WOJEWÓDZKI SEJMIK SZKOLNEJ KULTURY FIZYCZNEJ, Białystok, 27.11.2023

Zarys historii SZS – Marek Sadowski

Współczesne problemy wychowania fizycznego i sportu szkolnego – Lech Szargiej

Rola i znaczenie sportu szkolnego w ogólnym procesie wychowania dzieci i młodzieży – Emilia Łapińska

———————————————————————————————————————

Anna Zaręba – System oświaty w Polsce – lipiec 2023

———————————————————————————————————————

FORUM EDUKACYJNE „Edukacja i wychowanie poprzez sport” – 12.10.2022:

XVII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej, Supraśl, 4-7.11.2021 – publikacja posejmikowa