Program Powszechnej Nauki Pływania „UMIEM PŁYWAĆ”

Program finansowany jest przez

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Główne założenia Programu

Projekt adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia dla grup dzieci liczących nie więcej niż 15 osób/grupa w wymiarze co najmniej 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwości 1-2 razy w tygodniu (treści programowe do pobrania poniżej).

Dokumenty niezbędne do realizacji Programu

Dziennik zajęć: Pobierz DOC Pobierz PDF

Elektroniczny dzienik zajęć

Treści programowe: Pobierz PDF

Podręcznik do nauki pływania: Pobierz PDF

Logo na basen (prosimy o zawieszenie w widocznym miejscu na basenie): Pobierz PDF

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnianie dzienników zajęć, w szczególności sprawozdania (ostatnia strona). Dzienniki wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nie zawierające wszystkich niezbędnych danych nie będą przyjmowane a instruktorzy nie będą rozliczani.

16.03.2021

Zmiany w dokumentowaniu dziennika zajęć oraz zgoda RODO

Informujemy, że od tej edycji Programu wprowadzamy elektroniczny dziennik zajęć, w którym każdy instruktor zobowiązany jest prowadzić bieżącą dokumentację zajęć. Dziennik jest  dostępny pod linkiem linkiem umiemplywac.szs.pl. Dane uczestników Programu dla instruktorów przekazują opiekunowie grup na pierwszych zajęciach (wzór listy uczestników).

Jak korzystać z dziennika:

1. wchodzimy na umiemplywac.szs.pl

2. Rejestrujemy się, odbieramy link rejestracyjny i aktywujemy konto i logujemy się.

3. W sekcji Dzienniczek uzupełniamy „Dane dodatkowe animatora”

4. W sekcji „Dane grup” dodajemy wszsytkie prowadzone przez nas grupy, podając ich nazwę i numer z listy grup (umiem pływać grupy)

5. W sekcji „Uczestnicy” do poszczególnych grup dodajemy imiona i nazwiska uczniów, ich szkołę, klasę, i przypisujemy ich do którejś z grup.

6. W sekcji „Harmonogram” dodajemy kolejne zajęcia, podając dzień i godzinę od – do, oraz wybierając realizowany temat.

7. Po wprowadzeniu zajęć w sekcji „Obecność” wybieramy realizowane zajęcia i zaznaczamy któzy z uczniów sa/byli obecni na zajęciach. Ewentualnie wpisujemy istotne uwagi czy zdarzenia do których doszło podczas zajęć.

8. CDN

 

Od tego roku uczestnicy muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które powinna przechowywać szkoła lub gmina (wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych). Zgoda taka jest również wymagana od instruktorów prowadzących zajęcia.

2.03.2021

Program Umiem Pływać 2021

Informujemy, że PWSZS otrzymał dofinansowanie na realizację Programu Umiem Pływać w województwie podlaskim w 2021 r. Poniżej przedstawiamy listę grup zgłoszonych przez gminy i zakwalifikowanych do realizacji Programu. Prosimy gminy, o potwierdzenie przystąpienia do Programu oraz ewentualne zmiany ilościowe.

Grupy zakwalifiakowane do Programu Umiem Pływać 2021

23.11.2020

Nabór wniosków na rok 2021:

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

Deklaracja

Termin nadsyłania deklaracji – 4.12.2020.