PROGRAM – Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej

PROGRAM – Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej

NABÓR ANIMATORÓW DO PROGRAMU ZAJĘĆ Z ELEMENTAMI GIMNSTYKI KOREKCYJNEJ
Zachęcamy nauczycieli do zgłaszania się do Programu realizowanego przez SZS pn. „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”. Nabór rusza od 20 maja i potrwa do 28 maja. Zgłaszać się należy przez stronę internetową www.aktywny.szs.pl. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel lub szkoła.

Główne założenia Programu:
– program skierowany jest do klas „O”-VI szkół podstawowych;
– w okresie od 1.06 do 21.06 i od 1.09 do 15 grudnia należy przeprowadzić 18 godzin,
– zajęcia mogą być prowadzone tylko raz w tygodniu i mają trwać 1 godzinę zegarową,
– szkoła może zgłosić tylko 1 grupę liczącą min. 12 osób;
– stawka wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia wynosi 70 zł za 1 godzinę zajęć.
Szczegółowe założenia Programu