BIEG NA ORIENTACJĘ

BIEG NA ORIENTACJĘ

Prosimy zespoły, które zgłosiły się do Mistrzostw Województwa Podlaskiego w biegu na orientacje, aby ponownie dokonały zgłoszenia zawodników w SRS.

Zawody odbędą się 25.05.2024 w Lesie Pietrasze w Białymstoku. Start od godz. 10.00. Odprawa techniczna o godz.9.40. pobieranie numerów startowych i chipów od godz.8.30.

aktualna mapa Lasu Pietrasze

Lista startowa – proszę spisać numery startowe, minuty startowe i numery chipów swoich zawodników, kartki z tymi danymi nie będą rozdawane przy weryfikacji. Jeśli ktoś chce dokonać zmian – nazwisko za nazwisko – należy to zrobić najpóźniej do czwartku do godziny 18.00. Późniejsze zmiany należy dostarczyć do biura zawodów na kartce – będą one naniesione dopiero w komunikacie końcowym

UWAGA! Podczas zawodów obowiązuje zakaz komunikowania się za pomocą telefonu komórkowego miedzy zawodnikami oraz między zawodnikami i trenerami. Posiadanie telefonu lub jakiegokolwiek urządzenia do komunikacji elektronicznej przez zawodnika w okresie od startu do przybycia na metę będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika lub drużyny. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny lub kierownik zawodów.