KALENDARZ ZAWODÓW SZS

KALENDARZ ZAWODÓW SZS

Informujemy, że na obecną chwile nie jest znany termin otrzymania środków finansowych z MSiT i Urzędu Marszałkowskiego na realizację Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół w 2023 roku. Spodziewamy się, że finansowanie imprez może rozpocząć nie wcześniej niż w marcu.

W związku z powyższym prosimy, żeby nie rozgrywać żadnych imprez bez wyraźnej informacji na ten temat opublikowanej na internetowej stronie PW SZS. Rozegranie jakiejkolwiek imprezy bez wyraźnej zgody biura PW SZS skutkować będzie obciążeniem gospodarza imprezy kosztami jej organizacji.

Po otrzymaniu dofinansowania zostanie opublikowany stosowny komunikat wraz z niezbędną aktualizacją Kalendarza Imprez.