Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Informujemy, że aktualne obostrzenia związane z COVID-19 uniemożliwiają prowadzenie szkolnego współzawodnictwa sportowego w jakiejkolwiek formie. W związku z tym wszystkie terminy zawodów podane w kalendarzu imprez oraz terminy zgłoszeń są nieaktualne. Nowy terminarz imprez zostanie opracowany i opublikowany w momencie zdjęcia obostrzeń i otwarcia szkół (chociażby dla organizacji zajęć ruchowych).