UDZIAŁ W ZAWODACH SZS DZIECI Z UKRAINY

UDZIAŁ W ZAWODACH SZS DZIECI Z UKRAINY

Informujemy, że decyzją Prezydium Zarządu PW SZS z dnia 28.03.2022, Dzieci z Ukrainy, które zostały przyjęte do szkół województwa podlaskiego, mogą na równych warunkach z innymi dziećmi rywalizować w ramach naszego Współzawodnictwa Sportowego Szkół, bez konieczności spełnienia warunku Regulaminu Ogólnego Imprez (p.III.5). Uczeń taki musi być jednak uczniem danej szkoły, czyli figurować na liście uczniów tej szkoły i startować w swojej kategorii wiekowej.