Program Umiem Pływać

Program Umiem Pływać

Informujemy, że PW SZS otrzymał dofinansowanie realizacji Programu Umiem Pływać w województwie Podlaskim z MSiT i Urzedu Marszałkowskiego. Jesteśmy w trakcie aktualizacji wniosków Dobrą informacją jest fakt, że wysokość otrzymanych datacji pozwoli nam dofinsnsować zdecydowaną większość zgłoszonych do Programu grup. Poniżej publikujemy listę grup zakwalifikowanych do realizacji Programu. Prosimy o szybką weryfikację i potwierdzenie ilości zgłoszonych przez gminy grup i dzieci iterminów realizacji zajęć w celu opracowania umów/porozumień. 

Grupy zakwalifikowane do realizacji Programu w roku 2022