PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ

PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie przyznało nam środków na realizacje Programu Umiem Pływać w 2024 roku. Wysłaliśmy pismo do MSiT z prośbą o podanie przyczyn pominięcia PW SZS przy podziale środków oraz rozpisanie dodatkowego konkursu na Program Umiem Pływać. Oczekujemy na odpowiedź.