LIC Drużynowe biegi przełajowe

LIC Drużynowe biegi przełajowe

WYNIKI NIEOFICJALNE

Program minutowy zawodów

Lista statowa – na czerwono zaznaczono szkoły, które zgłosiły za dużo zawodników w danej kategorii (więcej niż 5). W przypadku braku informacji kogo usnąć z listy startowej do 5.10.2021 do godz. 10.30 zawodnicy usunięci zostaną losowo.

Przypominamy kategorie wiekowe: 2006 i młodsi; 2005; 2004-2002