II EDYCJA MOS, MSS, OK.RUCH!

II EDYCJA MOS, MSS, OK.RUCH!

Informujemy, że uruchomione zostały zapisy do II edycji programów: Młodzieżowy Organizator Sportu, Młodzieżowy Sędzia Sportowy i OK.Ruch! Poniżej krótki opis programów.

MŁODZIEŻOWY ORGANIZATOR SPORTU – 14 grup

Program polega na zorganizowaniu 30 godzin szkolenia dla uczniów kl. 7-8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych, na których poznają oni podstawowe zasady organizacji i sędziowania zawodów sportowych. Zajęcia mają odbywać się w okresie od 21.09 do 31.12.2023, 1-2 razy w tygodniu po 60 minut każde (płatne po 70 zł/godz. brutto). Grupy mają liczyć min. 15 osób. Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają legitymacje oraz koszulkę MOS. Nauczyciel jest zobowiązany do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu MOS. Szczegóły Programu i rejestracja na: https://mos-mss.szs.pl/mos/

MŁODZIEŻOWY SĘDZIA SPORTOWY – 10 grup

Program polega na zorganizowaniu 20 godzin szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, na których poznają oni przepisy wybranych dyscyplin sportu i zostaną przygotowani do sędziowania szkolnych zawodów sportowych pod okiem „fachowców”. Zajęcia mają odbywać się w okresie od 21.09 do 18.12.2023, 1-2 razy w tygodniu po 60 minut każde (płatne po 70 zł/godz. brutto). Grupy mają liczyć min. 10 osób. Nauczyciel jest zobowiązany do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu MSS. Po zakończonym kursie uczestnicy wraz z opiekunem zobowiązani są wziąć udział w 3-dniowym szkoleniu wyjazdowym, na którym po zdaniu egzaminu otrzymają legitymacje oraz koszulkę MSS.

Szczegóły Programu i rejestracja na; https://mos-mss.szs.pl/mss/

OK.RUCH! – 14 grup

Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych i 7-8 klas szkół podstawowych.
Program przewiduje realizację zajęć dwóch/trzech 60-cio minutowych zajęć tygodniowo w okresie od 1 września do 15 grudnia 2023. Zajęcia mają być realizowane w dwóch blokach: fitness (np. stretching, pilates, aerobik) oraz zajęcia terenowe (np. nordic-walking, marszobiegi, biegi, atletyka terenowa). Szkoła może zgłosić maksymalnie jedną 12-osobową grupę, którą może prowadzić 1 lub 2 nauczycieli. Nauczyciel ma do przepracowania z grupą 30 godzin zegarowych, płatnych po 70 zł brutto. Każda grupa otrzyma pakiet sprzętu sportowego. Nauczyciel zobowiązany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu oraz zorganizować dla uczestników swojej grupy warsztaty z promocji zdrowia prowadzone np. przez dietetyka czy fizjoterapeutę.

Szczegóły Programu i rejestracja na www.okruch.szs.pl