REGULAMINY

  • Regulamin Współzawodnictwa Sportowego
  • Regulamin Ogólny Imprez Sportowych
  • Regulaminy Szczegółowe Imprez Sportowych ID, IMS, LIC
  • Regulamin Fair Play
  • Regulamin Komisji Odwoławczej
  • Regulamin organizacji Finałów Wojewódzkich w grach zespołowych
  • Regulamin uznawania rekordów w lekkiej atletyce
  • Kryteria Oceny w aerobiku rekreacyjnym
  • Wykaz Szkół biorących udział weWspółzawodnictwie Sportowym SZS – prosimy o aktualizację