16.03.2021

Zmiany w dokumentowaniu dziennika zajęć oraz zgoda RODO

Informujemy, że od tej edycji Programu wprowadzamy elektroniczny dziennik zajęć, w którym każdy instruktor zobowiązany jest prowadzić bieżącą dokumentację zajęć. Dziennik jest  dostępny pod linkiem linkiem umiemplywac.szs.pl. Dane uczestników Programu dla instruktorów przekazują opiekunowie grup na pierwszych zajęciach (wzór listy uczestników).

Jak korzystać z dziennika:

1. wchodzimy na umiemplywac.szs.pl

2. Rejestrujemy się, odbieramy link rejestracyjny i aktywujemy konto i logujemy się.

3. W sekcji Dzienniczek uzupełniamy „Dane dodatkowe animatora”

4. W sekcji „Dane grup” dodajemy wszsytkie prowadzone przez nas grupy, podając ich nazwę i numer z listy grup (umiem pływać grupy)

5. W sekcji „Uczestnicy” do poszczególnych grup dodajemy imiona i nazwiska uczniów, ich szkołę, klasę, i przypisujemy ich do którejś z grup.

6. W sekcji „Harmonogram” dodajemy kolejne zajęcia, podając dzień i godzinę od – do, oraz wybierając realizowany temat.

7. Po wprowadzeniu zajęć w sekcji „Obecność” wybieramy realizowane zajęcia i zaznaczamy któzy z uczniów sa/byli obecni na zajęciach. Ewentualnie wpisujemy istotne uwagi czy zdarzenia do których doszło podczas zajęć.

8. CDN

 

Od tego roku uczestnicy muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które powinna przechowywać szkoła lub gmina (wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych). Zgoda taka jest również wymagana od instruktorów prowadzących zajęcia (wzór zgody wkrótce).

2.03.2021

Program Umiem Pływać 2021

Informujemy, że PWSZS otrzymał dofinansowanie na realizację Programu Umiem Pływać w województwie podlaskim w 2021 r. Poniżej przedstawiamy listę grup zgłoszonych przez gminy i zakwalifikowanych do realizacji Programu. Prosimy gminy, o potwierdzenie przystąpienia do Programu oraz ewentualne zmiany ilościowe.

Grupy zakwalifiakowane do Programu Umiem Pływać 2021

Grupy z Gmin: M.Suwałki, Mońki, Wysokie Mazowieckie, Łapy i Dbrzyniewo Duże – zostaną podane po weryfikacji zgłoszonych grup podanych powyżej.

23.11.2020

Nabór wniosków na rok 2021:

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

Deklaracja

Termin nadsyłania deklaracji – 4.12.2020.

Rozstrzygnięcie Konkursu 2019 na rok 2020

Informujemy, że PW SZS otrzymał dofinansowanie z MSiT na realizację Programu „Umiem Pływać” w 2020 roku. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania listy grup zakwalifikowanych do realizacji programu. Gminy, które zgłosiły chęć udziału w programie prosimy o skontaktowanie się z P. Jadwigą Koffer (tel. 790569911) w celu potwierdzenia udziału w programie lub dokonania ewentualnych zmian w ilości uczestników i określenie terminu realizacji zajęć (wiosna/jesień).

Grupy zgłoszone do programu (do weryfikacji)

Grupy zakwalifikowane do realizacji Programu w 2020 roku