Grupa zachodnia

Kierownik Grupy – Bogusław Bieliński

UWAGA!

Zgodnie z zapisami Regulaminu Ogólnego Imprez Sportowych PWSZS szkoły, które nie opłaciły składki na rok szkolny 2020/2021 nie uzyskują prawa startu w półfinałach wojewódzkich !

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

Uwaga!

Dodatkowe zasady obowiązujące na sztafetowych biegach przełajowych 10.10.2020

Zespoły posiadają własne pałeczki sztafetowe natomiast numery otrzymują na miejscu od organizatora.

  1. Zgłoszenie do zawodów tylko na drukach z SRS -u podpisane przez dyr. szkoły i opiekuna.
  2. Każdy zawodnik, opiekun i osoba, która będzie przebywać na terenie zawodów musi złożyć w biurze oświadczenie o stanie zdrowia i mieć założoną maseczkę ochronną.
  3. W trakcie trwania zawodów IMS zawodnicy ID przebywają w określonym sektorze pod opieką nauczyciela – nauczyciel nie może w tym czasie pełnić opieki nad zawodnikami aktualnie startującymi. Podobnie po zawodach IMS zawodnicy pod opieką nauczyciela przechodzą do wyznaczonych sektorów na czas trwania zawodów ID lub opuszczają miejsce zawodów.
  4. W związku z epidemią organizatorzy nie zabezpieczają na tej imprezie żadnych napojów.

 

 

 

IGRZYSKA DZIECI IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE:

 

 

gbbb KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE:

 

KOMUNIKATY KOŃCOWE:

Sztafetowe biegi przełajowe ID

koszykówka dziewcząt

koszykówka chłopców

piłka nożna dziewcząt

piłka nożna chłopców

badminton

unihokej

 

KOMUNIKATY KOŃCOWE:

liga lekoatletyczna

Sztafetowe biegi przełajowe IMS

koszykówka dziewcząt

koszykówka chłopców

badminton

unihokej

LICEALIADA
KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE:

 

 

KOMUNIKATY KOŃCOWE: