KIEROWNIK GRUPY

Piotr Bielecki

AKTUALNOŚCI

5.05.2021

Informujemy, że w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Białegostoku, do końca roku szkolnego 2020/2021 planujemy zorganizować nastepujące imprezy:

  1. IMS w piłce nożnej dziewcząt
  2. ID i IMS w siatkówce
  3. ID i IMS w piłce ręcznej
  4. ID w czwórboju lekkoatletycznym
  5. ID w trójboju lekkoatletycznym
  6. ID i IMS w lekkiej atletyce
  7. ID i IMS w pływaniu

Do wszystkich zawodów nalezy się zgłaszać za pomoca Systemu Rejestracji Szkół.W pierwszej kolejności nalezy zaldeklarować chęć udziału w zawodach poprzez zgłoszenie choćby jednego zawodnika. Termin zgłoszeń – 27.05.2021. Po skompletowaniu zgłoszeń podjęta zostanie decyzja kiedy i w jakiej formie zawody zostaną zorganizowane.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów SZS w odniesieniu do COVID-19

Na wszystkich zawodach obowiązuje posiadanie oświadczeń COViD

REGULAMINY

Instrukcja rejestracji szkoły i zgłaszania się do zawodów

Regulamin Ogólny imprez sportowych (dotyczy grupy Centralnej)

Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Białegostoku

Konkurs gier i zabaw „Olimpijka” (wykaz zabaw) – zgłoszenia do 31.03.2021 przez SRS, jako zawody miejskie/gminne, konkurencja „Gry i Zabawy” (wystarczy wpisać jednego zawodnika, tak aby system zarejestrował zgłoszenie szkoły), zgłoszenie imienne podpisane przez dyrektora i pielęgniarkę szkoły należy mieć ze sobą podczas zawodów. Wszelkich informacji na temat zawodów udziela Marek Sadowski, tel. 501 34 44 35


 

KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE

IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

KOMUNIKATY KOŃCOWE

IGRZYSKA DZIECI                                                    IGRYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ                                              LICEALIADA

 

 

 

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Białegostoku:

Igrzyska Dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w roku 2018/2019

Igrzyska Dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Igrzyska Dzieci w I półroczu 2017/2018

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w I półroczu 2017/2018

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki współzawodnictwa sportowego gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki współzawodnictwa sportowego gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki współzawodnictwa sportowego gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki współzawodnictwa sportowego gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014

Komunikat końcowy współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/13

Komunikat końcowy współzawodnictwa sportowego gimnazjów w roku szkolnym 2012/13