Aktualne ograniczenia COVID-19

Aktualne ograniczenia COVID-19

Od 1 maja wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące ograniczeń wynikających ze stanu pandemii:

  • na obiektach sportowych na świeżym powietrzu może przebywać jednocześnie do 50 osób.
  • na basenach i obiektach sportowych zamkniętych mogą się odbywać zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.
  • wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie bez udziału publiczności.

Wyżej wskazane limity nie dotyczą sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe oraz będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.