REGULAMINY I DOKUMENTY

Druk zgłoszenia imiennego do zawodów (tylko gdy nie jest wymagane zgłoszenie z SRS) – pobierz pdf

COVID – Oświadczenie uczestnika i nauczyciela Pobierz PDF

SRS – zgody rodziców (udział w zawodach, RODO, wizerunek) Pobierz DOCX, Pobierz PDF

Regulamin organizacji Finałów wojewódzkich w grach zespołowych Pobierz Regulamin PDF, Pobierz Ofertę DOCX

LIGI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Druk potwierdzenia udziału w lidze SPP Pobierz DOCX, Pobierz PDF

Druk rezygnacji z udziału w lidze SPP Pobierz DOCX, Pobierz PDF

Druk zgłoszenia udziału w eliminacjach do ligi SPG Pobierz DOCX, Pobierz PDF

SĘDZIOWIE

Druk rozliczenia sędziów (lista sędziów do gier zespołowych) Pobierz DOC, Pobierz PDF

Ekwiwalent sędziowski (druk dla pełnomocników SZS) Pobierz DOC, Pobierz PDF

Ekwiwalent sędziowski – druk umowy i rachunku Pobierz PDF, Pobierz DOC

Protokoły: piłka nożna, futsal, koszykówka, piłka ręczna, unihokej, siatkówka

Szkoły biorące udział we Współzawodnictwie Sportowycm organiowanym przez PW SZS

Podastawowe

Ponadpodstawowe (wkrótce)

Prosimy o przesyłanie danych uzupełniającycyh do wykaz szkół, od tego zależy czy szkoła bedzie odpowiednio informaowana o działaniach podejmowanych przez PW SZS

SYSTEM REJESTRACJI SZKÓŁ

POWIATOWE SZS

POWIAT AUGUSTOWSKI

Pełnomocnik Powiatowy SZS – Krzysztof Smarkusz

AKTUALNOŚCI

POWIAT BIAŁOSTOCKI

Pełnomocnik: Marcin Zawadzki tel: 609 765 455 e-mail: powiatowy.szs@gmail.com

AKTUALNOŚCI

Uwaga – Do 25.09.2023 szkoły proszone są od zgłoszenie drogą mailową (powiatowy.szs@gmail.com) dyscypliny, w których będą startować w roku szkolnym 2022/2023 (z podziałem na ID/IMS/ oraz dz/ch)

Kalendarz zawodów powiatowych 2023/2024 – IGRZYSKA DZIECI

Kalendarz zawodów powiatowych 2023/2024 – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Komunikaty organizacyjne

Komunikaty końcowe

POWIAT BIELSKI

POWIATOWY  SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY

ORGANIZACJA  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  NR KRS-0000205881

17-100 Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego – 9, tel / fax: (085) 8332232

REGON – 050679493    NIP – 543-19-06-067

KONTO BANKOWE –79 80630001 0010 0961 5451 0001

AKTUALNOŚCI

21.09.2023

Kalendarz imprez powiatu bielskiego 2023/2024

21.09.2023

K O M U N I K A T dotyczący  VII Zjazdu PSZS

Dnia 20 września 2023 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, odbył się VII Zjazd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bielsku Podlaskim, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W związku z niewybraniem Nowego Zarządu, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bielsku Podlaskim zawiesił swoją działalność.  

11.09.2023

K O M U N I K A dotyczący Zebrania Powiatowego SZS w Bielsku Podlaskim

Zarząd PSZS informuje, iż dnia 20 września 2023 roku o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy 11-ego Listopada w Bielsku Podlaskim, odbędzie się VII Zjazd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bielsku Podlaskim  i  omówienie Kalendarza Imprez Sportowych Szkół na rok 2023/2024.  

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli serdecznie zapraszamy.

 Przewodniczący  PSZS – mgr Dariusz Laszewicz

KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE

KOMUNIKATY KOŃCOWE

Powiat Łomżyński

Pełnomocnik powiatowy SZS: Zdzisław Dobrowolski

strona powiatowa SZS

POWIAT MONIECKI

Pełnomocnik: Bogdan Sierba tel: 602790904 e-mail: bosierba@wp.pl

KOMUNIKATY

ORGANIZACYJNE:

Kalendarz zawodów na rok szkolny 2022/2023

 

KOŃCOWE:

MIASTO SUWAŁKI

Pełnomocnik Powiatowy: Tomasz Lebioda

Organizator Współzawodnictwa – OSiR Suwałki (osoba odpowiedzialna: Zbigniew Chiliński)

Współzawodnictwo Sportowe Miasta Suwałki

POWIAT ZAMBROWSKI

Pełnomocnik: Zenon Mościcki

AKTUALNOŚCI

Komunikaty organizacyjne

Komunikaty końcowe

piłka nożna: ID, IMS

drużynowe biegi przełajowe

tenis indywidualny: ID, IMS

siatkówka: ID, IMS

piłka ręczna: ID, IMS

badminton: ID,  IMS

tenis stołowy: ID, IMS

unihokej: ID, IMS

koszykówka: ID, IMS

sztafetowe biegi przełajowe: IDIMS

OPŁATY ZA UDZIAŁ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE

Zgodnie z Regulaminem Ogólnym Imprez Sportowych PW SZS:

Każda szkoła biorąca udział we współzawodnictwie sportowym winna opłacić składkę w wysokości: ID i IMS – jedna opłata w wysokości 200 zł; Licealiada – 200 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 30.09.2023, na konto PW SZS nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 (w tytule przelewu prosimy wpisać kategorię współzawodnictwa). Bez dokonania wpłaty Szkoła nie uzyskuje prawa awansu ze szczebla powiatu oraz udziału w zawodach od szczebla półfinału wojewódzkiego. Z wpłaty zwolnione są szkoły średnie, które opłacą „startowe” związane z udziałem w ligach w grach zespołowych.

PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE

KIEROWNIK GRUPY

Piotr Bielecki

AKTUALNOŚCI

23.09.2023 – IMS w lidze lekkoatletycznej, 26.09.2023 – Program minutowy; Lista startowa ; druk sztafety (zawody odbędą się wspólnie z grupą południową)

22.09.23 – ID piłka nożna komunikat organizacyjny

18.09.2023 – Informujemy, że Licealiada Miasta Białegostoku nie będzie organizowana, w tej dyscyplinie odbędą się bezpośrednie Finały Wojewódzkie zgodnie z kalendarzem imprez wojewódzkich.

15.06.2023 – Klasyfikacja końcowa Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Białegostoku ID; IMS

REGULAMINY

KOMUNIKATY

KIEROWNIK GRUPY

Krzysztof Smarkusz

tel.: 509 064 973

e-mail: krzysiek220263@wp.pl

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY

ORGANIZACYJNE

KOŃCOWE ID

KOŃCOWE IMS

KOŃCOWE LIC

KIEROWNIK GRUPY

Edward Małachowicz

AKTUALNOŚCI

23.09.2023 – IMS w lidze lekkoatletycznej, 26.09.2023 – Program minutowy; Lista startowa ; druk sztafety (zawody odbędą się wspólnie z grupą centralną)

REGULAMINY

KOMUNIKATY

ORGANIZACYJNE

 

KOŃCOWE ID

KOŃCOWE IMS

KOŃCOWE LIC

KIEROWNIK GRUPY

Bogusław Bieliński

AKTUALNOŚCI

22.09.2022

Liga LA Łomża – 3.10.2022, godz.10.00; zgłoszenia do Zdzisława Dobrowolskiego do dnia 29.09.2023r. na adres zd3008@gmail.com

Terminarz imprez grupy zachodniej 2023/2024

KOMUNIKATY

ORGANIZACYJNE

 

KOŃCOWE ID

KOŃCOWE IMS

KOŃCOWE LIC

FINAŁY WOJEWÓDZKIE

WPŁATY – IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁATY – LICEALIADA

Zgodnie z Regulaminem Ogólnym Imprez Sportowych PW SZS:

Każda szkoła biorąca udział we współzawodnictwie sportowym winna opłacić składkę w wysokości: ID i IMS – jedna opłata w wysokości 200 zł; Licealiada – 200 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 30.09.2022, na konto PW SZS nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 (w tytule przelewu prosimy wpisać kategorię współzawodnictwa). Bez dokonania wpłaty Szkoła nie uzyskuje prawa awansu ze szczebla powiatu oraz udziału w zawodach od szczebla półfinału wojewódzkiego. Z wpłaty zwolnione są szkoły średnie, które opłacą „startowe” związane z udziałem w ligach w grach zespołowych.

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE

KOMUNIKATY KOŃCOWE I SEM.

KOMUNIKATY KOŃCOWE II SEM.

LIGI W GRACH ZESPOŁOWYCH

Aktualności:

7.02.2023 – Informujemy, że rozgrywki ligowe w grach zespołowych w rozgrywane w ramach Licealiady Województwa Podlaskiego mogą być rozgrywane zgodnie z harmonogramem zawartym w komunikacie organizacyjnym. W związku napiętym terminarzem imprez oraz zbliżającymi się maturami prosimy o nie przesuwanie terminów rozgrywek ( w wyjątkowych przypadkach maksymalnie o 2-3 dni i za zgoda wszystkich zaiteresowanych zespołów oraz PW SZS). Prosimy aby rozgrywki I ligi futsalu (ze względu na udział zawodników w rozgrywkach klubowych w weekendy) planować w dniach od poniedziałku do środy. Przypominamy o terminowym rozgrywaniu turniejów oraz przesyłaniu dokumentacji z meczów, za niedotrzymanie których grożą ujemne punkty do współzawodnictwa. 

8.01.2022 – Informujemy, że do czasu opublikowania stosownej informacji PWSZS nie będzie finansowało organizacji turniejów ligowych w ramach Licealiady Województwa w grach zespołowych. Finansowanie będzie możliwe dopiero po otrzymaniu dofinansowania z MSit i Urzędu Marszałkowskiego, co może nastąpić nawet dopiero w marcu…  Zespoły, które zdecydują się rozegrać turnieje wcześniej będą musiały pokryć ryczałty sędziowskie z własnych środków.

 

Uwagi:

  1. Z powodu braku możliwości zapewnienia obsady sędziowskiej na pojedyncze mecze rozgrywane w I terminie, należy je w miarę możliwości kumulować w turnieje kilku zespołowe lub rozgrywać przy okazji innego terminu rozgrywek.
  2. Na przesunięcie terminu rozegrania którejkolwiek z rund należy uzyskać zgodę PW SZS (prośby proszę kierować drogą mailową na m.sadowski@pwszs.bialystok.pl). Turniej można przełożyć po uzyskaniu zgody w mailu zwrotnym. Za przekroczenie terminu rozegrania turnieju, gospodarze będą karani ujemnymi punktami do Współzawodnictwa.
  3. Ewentualne turnieje przełożone na styczeń 2023 nie będą finansowane przez PW SZS.

KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE

SIATKÓWKA dziewczęta

SIATKÓWKA chłopcy (korekta: termin 3 II ligi przesunięto na wiosnę)

KOSZYKÓWKA dziewczęta / chłopcy

PIŁKA RĘCZNA dziewczęta / chłopcy

FUTSAL / REGULAMIN DYSCYPLINARNY

FINAŁY OGÓLNOPOLSKIE