Utworzono: czwartek, 28, czerwiec 2012

Zajcia sportowe dla uczniw z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Program jest dofinansowany ze rodkw Ministerstwa Sportu i Turystyki


Informujemy, e Szkolny Zwizek Sportowy otrzyma rodki finansowe na zorganizowanie zaj sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach Programu "Aktywnie spdzam czas na sportowo i ksztatuj swoj postaw prawidowo". Udzia w Programie polega na zorganizowaniu 52 jednostek 45 minutowych zaj korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniw szk podstawowych lub gimnazjw w okresie od 1.04-23.06.2017 i 1.09-30.11.2017. Poniej udostpniamy:

szczegy programu

Osoby zakwalifikowane do Programu proszone s o zarejestrowanie si na stronieaktywny.szs.pl i wypenienie formularza zgoszeniowego

Wojewdztwo podlaskie otrzymao limit zorganizowania zaj dla 20 grup. Wnioski mona skada do28.02.2017.

Copyright 2011 Podlaski Szkolny Związek Sportowy - Korektywa. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.