Utworzono: środa, 02, kwiecień 2014

 

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

ORAZ

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

13.01.2017

KONKURS FILMOWY „MAŁY MISTRZ W MOJEJ SZKOLE” - WYNIKI

Informujemy, że komisja konkursowa w składzie: Michał Kiejko i Konrad Ostaszewicz (Urząd Marszałkowski) oraz Marek Sadowski i Monika Romanowicz (PW SZS) dokonała roztrzygnięcia konkursu filmowego "Mały Mistrz w Mojej Szkole".

Po dogłębnej analizie nadesłanych filmów wyłoniono 4 równorzędnych laureatów:

SP 4 Zambrów, SP 32 Białystok, SP Dąbrowa Białostocka i ZSS 3 Białystok

Wyżej wymienione szkoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie, koszulki dla dzieci i nauczycieli.

 

Dyplomy za udział w konkursie oraz pamiątkowe koszulki dla nauczycieli otrzymają:

SP 3 Zambrów i ZSS STO Augustów

 

Szkoły, które wzięły udział w konkursice prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu przekazania nagród (tel. 501344435 - Marek Sadowski)

 

4.01.2017

Informujemy, że na konkurs filmowy wpłynęło 6 produkcji, które poddane zostaną recenzji komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego i PW SZS. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej nastąpi 13.01.2017

4.10.2016

KONKURS FILMOWY „MAŁY MISTRZ W MOJEJ SZKOLE”

Organizator: Operator Wojewódzki Programu – Podlaski Wojewódzki SZS

Uczestnictwo: w konkursie mogą uczestniczyć wszystkie szkoły województwa podlaskiego, które realizują Program „Mały Mistrz”.

Technika realizacji: film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym i zmontowany w programie do edycji video; możliwe łączenie obrazu filmowego z techniką animacji. Format filmu – uniwersalny, możliwy do odtworzenia za pomocą popularnych aplikacji video

Termin zgłoszeń: film należy dostarczyć do biura PW SZS na dowolnym nośniku danych lub wskazać miejsce w przestrzeni wirtualnej, z której można film pobrać do 23.12.2016.

Nagrody: na nagrody przeznaczonych będzie minimum 150 dziecięcych koszulek z logo „Mały Mistrz” do rozdysponowania między szkoły biorące udział w konkursie. Ilość koszulek przyznanych za zdobyte miejsce uzależniona będzie od ilości szkół biorących udział w konkursie.

Roztrzygnięcie: konkurs zostanie rozstrzygnięty bez zbędnej zwłoki; komisja konkursowa będzie się składała z przedstawiciela Operatora Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

24.08.2016

Lista szkół przyjętych do realizacji Programu w roku szkolnym 2016/2017

Prosimy o sprawdzenie danych teleadresowych.

Informujemy, że Hurtownia Sportowa "Kaja", która wygrała konkurs na dystrybucję sprzętu sportowego w ramach realizacji Programu "Mały Mistrz" w województwie podlaskim rozpoczyna działania związane z dostarczaniem sprzętu do szkół. Sprzęt powinien dotrzeć najpóźniej do końca pierwszego tygodnia września. Przy odebraniu sprzętu niezbędne jest podpisanie protokołu odbioru sprzętu przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną. Umowy użyczenia sprzętu prześlemy szkołom w terminie późniejszym.

Informujemy również, że w bieżącym roku ogłoszony przez MSiT konkurs na Operatora Krajowego Programu wygrała Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej. Operator Krajowy w zakresie swoich obowiązków ma organizację szkoleń dla nauczycieli, dystrybucję podręczników, wlepek i legitymacji oraz obsługa strony internetowej Programu. Ewentualne pytania w tych kwestiach proszę kierować do Fundacji (http://frkf.pl)

 

10.2015

Bieżące informacje dotyczące realizacji Programu:

TEST SPRAWNOŚCI - prosimy o jak najszybsze uzupełnienie wyników z edycji jesiennej testu. Prosimy wspomagających nauczycieli wf o pomoc nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego w przeprowadzeniu testów w klasach I, zweryfikowanie poprawności ich przeprowadzenia, gdyż w klasie II będą oni te testy przeprowadzali już samodzilnie.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Dziennik pracy nauczyciela na I semestr wersja: doc, pdf

Dziennik pracy nauczyciela na II semestr wersja: doc, pdf

Przykładowa karta sprawności fizycznej wersja: doc, pdf, xls

Copyright 2011 Podlaski Szkolny Związek Sportowy - MałyMistrz. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.