Utworzono: poniedziałek, 05, listopad 2012

LIGI W GRACH ZESPOOWYCH SZKӣ PONADGIMNAZJALNYCH

UWAGA!

Przypominamy, e wszystkie turnieje ligowe zaplanowane na I semestr roku szkolnego 2016/2017 musz by rozegrane do koca grudnia 2016. Podobnie do koca grudnia naley dokona rozlicze rozegranych turniejw. Sdziowie, ktrzy nie odbior ekwiwalentw sdziowskich do koca grudnia 2016 utrac moliwo odebrania ich w terminie pniejszym.

Na kady turniej nauczyciel zobowizany jest posiada zgoszenie imienne zawodnikw wydrukowane z SRS. System zgosze bdzie przez cay czas otwarty, co umoliwi nanoszenie zmian w skadzie zespou w kadym momencie, wydrukowanie i dostarczenie na turniej. Za przekazanie zgosze imiennych wraz z protokoami zawodw do PW SZS odpowiada gospodarz turnieju, ktry ma prawo nie dopuci do rozgrywek zespow bez zgoszenia. Przypominamy gospodarzom o zapisach p. VI.f. Regulaminu Wspzawodnictwa.

UWAGA!

Ze wzgldw ekonomicznych prosimy, o ile to moliwe, eby mecze pojedyncze czy w turnieje w rozgrywane w jednej szkole. (np. w przypadku futsalu gdy ma gra kilka par z Biaegostoku, mona zorganizowa 2- 3 mecze w jednej szkole...). W przypadku wyjazdw w odlege miejsca moe powsta kopot ze zorganizowaniem sdziw...

Przy rejestracji zespou do poszczeglnych dyscyplin naley w zakadce "kalendarz zawodw" zaznaczy miesic padziernik! W przypadku ustawienia pniejszej daty zawody nie wywietl si.

.PIKA RCZNA dziewczt. .komunikat organizacyjny. .protok-wzr.
.wyniki meczw.

.eliminacje.

Uwagi: Do eliminacji zgosi si jeden zesp w zwizku z czym turniej eliminacyjny nie bdzie rozgrywany

PIKA RCZNA chopcw komunikat organizacyjny protok-wzr
wyniki meczw eliminacje

Uwagi:Do eliminacji zgosi si jeden zesp w zwizku z czym turniej eliminacyjny nie bdzie rozgrywany.

10.11.2016 - dodano do pary "F" LMS om

KOSZYKWKA dziewczt komunikat organizacyjny protok-wzr
wyniki meczw

uwagi:Do eliminacji zgosi si jeden zesp w zwizku z czym turniej eliminacyjny nie bdzie rozgrywany

KOSZYKWKA chopcw komunikat organizacyjny protok-wzr
wyniki meczw eliminacje

uwagi:

SIATKWKA dziewczt komunikat organizacyjny protok-wzr
wyniki meczw eliminacje

uwagi: Do eliminacji zgosiy si ZSZ Sokka i SMS oma

Decyzj OZPS lista sdziw nie bdzie publikowana

SIATKWKA chopcw komunikat organizacyjny protok-wzr
wyniki meczw eliminacje

uwagi: Do eliminacji zgosiy si ZSP Kolno i SMS oma

FUTSAL chopcw

komunikat organizacyjny

regulamin dyscyplinarny

protok-wzr
wyniki meczw eliminacje

uwagi: Do eliminacji zgosiy si LO Sub Mundurowych WSAP i ZSZ Brask.

W SRS dyscyplina funkcjonuje jako halowa pika nona.

Zestawienie kar regulaminowych otrzymanych przez szkoy podczas rozgrywek ligowych

Copyright 2011 Podlaski Szkolny Związek Sportowy - Ligi SPG. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.