Utworzono: środa, 02, kwiecień 2014

Program Powszechnej Nauki Pływania "UMIEM PŁYWAĆ"

 

Program finansowany jest przez

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Jednostki Samorządu Terytorialnego

 

Nabór wniosków na rok 2019

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

deklaracja

Termin nadsyłania deklaracji - 25.10.2018. Wniosek do MSiT musimy złożyć do 2.11.2019 - prosimy o nie ociąganie się ze składaniem deklaracji.

 

 

Informujemy, że PWSZS otrzymał dofinansowanie z MSiT  na realizację Programu Umiem Pływać w naszym województwie w 2018 roku.

Lista grup zakwalifikowanych do realizacji programu w 2018 roku

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału wp programie, liczby uczestników oraz terminu realizacji zajęć. W dziennikach obowiązuje numer grupy i nazwa podane w tabeli.

Osoba kontaktowa - Jadwiga Koffer (tel.85 7436196, 790569911)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnianie dzienników zajęć, w szczególności sprawozdania (ostatnia strona). Dzienniki wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nie zawierające wszystkich niezbędnych danych nie będą przyjmowane a instruktorzy nie będą rozliczani.

 

Główne założenia Programu

Projekt adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci 
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia dla grup dzieci liczących nie więcej niż 15 osób/grupa w wymiarze co najmniej 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwości 1-2 razy w tygodniu (treści programowe do pobrania poniżej). Szczegóły programu.

 

Dokumenty niezbędne do realizacji Programu:

dziennik zajęć pdf, doc

treści programowe

logo na basen - prosimy o zawieszenie w widocznym miejscu na basenie

Copyright 2011 Podlaski Szkolny Związek Sportowy - Umiem pływać. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.